Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Toilet Piggy
  • Bộ cầu 1khối
  • Bàn cầu 2 nút nhấn, tiết kiệm nước
  • Xả thẳng
  • Tâm xả: 175mm
  • Công nghệ Cleanmax
  • Trọng lượng cầu: 32,63kg (+-2)
  • Kích thước cầu:(620x375x640)mm