Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Urinal Ducky
  • Công nghệ Cleanmax
  • Trọng lượng: 6,3kg (+-1)
  • Đóng gói: (485x350x220)mm