Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Urinal UT01XVT
  • Trọng lượng: 5,25kg (+-1)
  • Đóng gói: (400x270x330)mm