Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Urinal UT14XVT
  • Trọng lượng: 13,43kg (+-1)
  • Đóng gói: (750x340x300)mm