Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Urinal UT15XVT
  • Trọng lượng: 10kg (+-1)
  • Đóng gói: (560x340x300)mm