Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Urinal UT64XTT
  • Trọng lượng: 16kg (+-1)
  • Đóng gói: (670x350x320)mm