Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Toilet CT0400T
  • Trọng lượng: 11,9kg (+-1)
  • Đóng gói: (505x405x235)mm