Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LB1100T
  • Trọng lượng chậu: 10kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (643x395x150)mm