Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LB01L1T
  • Trọng lượng chậu: 8,48kg (+-1)
  • Kích thước chậu: (530x435x210)mm