Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LB0800T
  •  Trọng lượng chậu: 7,2kg (+-1)
  • Kích thước chậu: (445x445x200)mm