Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LB1000T
    • Trọng lượng chậu: 10kg (+-1)
    • Đóng gói chậu: (594x452x154)mm