Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LT04L1T/PT0400T
  • Trọng lượng chậu: 9,98kg(+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 7kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (510x430x210)mm
  • Đóng gói chân chậu: (375x225x290)mm