Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LT35LLT/PT3500T
  • Trọng lượng chậu: 13,3kg(+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 7,25kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (510x430x200)mm
  • Đóng gói chân chậu: (350x340x325)mm