Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LT63L1T/PT6300T
  • Trọng lượng chậu: 13,50kg(+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 6,45kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (570x540x210)mm
  • Đóng gói chân chậu: (300x250x325)mm