Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LT51L1T/PT5100T
  • Trọng lượng chậu: 12,38kg(+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 7,35kg(+-1)
  • Đóng gói chậu: (473x605x225)mm
  • Đóng gói chân chậu: (323x245x360)mm