Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lavabo LT65L1T/PD0100T
  • Trọng lượng chậu: 13kg (+-1)
  • Trọng lượng chân chậu: 7,3kg (+-1)
  • Đóng gói chậu: (492x540x200)mm
  • Đóng gói chân chậu: (680x230x190)mm