Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Lời cảm ơn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập Thương hiệu Đồng Tâm

49 năm, gần 2/3 chặng đường của một đời người, thương hiệu Đồng Tâm đã gần gũi thân thuộc với ít nhất 3 thế hệ của mỗi gia đình, mỗi ngôi nhà người Việt Nam và các công trình quốc tế. Có thể nói thương hiệu Đồng Tâm thực sự hồi sinh từ giai đoạn đất nước đổi mới, cải cách mở của - năm 1986 và thực sự khởi đầu phát triển các đây 25 năm - 1993.