Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

HOÀI BÃO: Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong khu vực châu Á và là đối tác được biết đến bởi thị trường trong nước và  nước ngoài.

BẢN SẮC VĂN HÓA
: Nhân văn - đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng, xã hội.

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

Luôn lắng nghe, học hỏi sáng tạo, cải tiến để mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng.
Minh bạch, liêm chính, uy tín trong quản lý và kinh doanh.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp tạo sự gắn bó lâu dài cho cán bộ nhân viên.
Quan tâm có trách nhiệm với cộng đồng.

THÁI ĐỘ VỚI KHÁCH HÀNG:
Chuyên nghiệp, trung thực và nhiệt tình.
 
THÁI ĐỘ VỚI CÔNG VIỆC:
Sáng tạo, đổi mới, tự giác, chấp nhận mọi thử thách - khó khăn.

THÁI ĐỘ VỚI ĐỒNG NGHIỆP:
Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác, thẳng thắn, trung thực, học hỏi cùng phát triển nghề nghiệp


 

Giới thiệu