Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Tin tức:

  • TP.HCM: Được tách thửa từ 25m2 nếu là hộ nghèo hoặc chia thừa kế

    Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố hoặc khi chia thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng điều kiện cho phép tách thửa dưới chuẩn nhưng diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25m2.