Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Tin tức:

  • Các bộ trưởng phải cam kết, mạnh dạn cắt giảm thủ tục

    Từ nay đến cuối năm 2014 và năm sau, tất cả các bộ trưởng phải cam kết, mạnh dạn cắt giảm thủ tục thuế, hải quan, bảo hiểm… ít nhất từ 1/3 đến hơn một nửa thời gian. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 27.8.