Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Tin tức:

  • Nhà đầu tư quyết săn cổ phiếu giá bèo

    Đa số cổ phiếu đã rẻ hơn nhiều nhưng nhà đầu tư vẫn quyết chờ đợi giá cổ phiếu giảm sâu hơn nữa.