Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Tin tức:

  • Giảm thêm 5 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
    So với dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận đầu tháng 9 vừa qua, số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đã giảm gần nửa, ở dự thảo mới nhất vừa được gửi xin ý kiến đại biểu ngày 29/9.