Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh

Sứ Thiên Thanh E-mail English Vietnamese

Tin tức:

  • Siết quản lý website thương mại điện tử

    Các doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử chỉ được bán các loại hàng hóa, dịch vụ đãđược cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và phải công bố đầy đủ các thông tin về ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đó trên website thương mại điện tử của mình.